ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017-2018

  

Θερινά μαθήματα 2018

 Νέες προσφορές! 

Α1 θερινό τμήμα              

84
Διδακτικές ώρες 
Δευτέρα - Πέμπτη,  11.00-14.00 04.06.2018 - 20.07.2018   Διάρκεια 
7 εβδομάδες 
EURO

225 Χ 2 δόσεις 

Γίνονται οι εγγραφές 

Α1 θερινό τμήμα 

84
Διδακτικές ώρες
Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-19.00 04.06.2018 - 20.07.2018  Διάρκεια 
7 εβδομάδες
EURO

225 Χ 2 δόσεις

Γίνονται οι εγγραφές 

Α1 θερινό τμήμα 

84
Διδακτικές ώρες
Δευτέρα - Τετάρτη- Παρασκευή, 18.00 - 21.00 04.06.2018 - 20.07.2018 Διάρκεια 
7 εβδομάδες
EURO

225 Χ 2 δόσεις

Γίνονται οι εγγραφές
 

Α2 θερινό τμήμα

84
Διδακτικές ώρες
Δευτέρα - Πέμπτη, 11.00 - 14.00 04.06.2018 - 20.07.2018 Διάρκεια 
7 εβδομάδες
EURO

225 Χ 2 δόσεις

 Γίνονται οι εγγραφές
 

Α2 θερινό τμήμα

84
Διδακτικές ώρες
 Δευτέρα - Τετάρτη- Παρασκευή, 19.00 - 22.00 04.06.2018 - 20.07.2018  Διάρκεια 
7 εβδομάδες 
EURO

225 Χ 2 δόσεις

Γίνονται οι εγγραφές

B1- Πρώτο μέρος,  θερινό τμήμα

84
Διδακτικές ώρες
Δευτέρα - Πέμπτη, 11.00 - 14.00

2.07.2018-28.7.2018

10.09.2018-04/10/2018

Διάρκεια 
7 εβδομάδες
EURO

225 Χ 2 δόσεις

 Γίνονται οι εγγραφές

B1- Πρώτο μέρος,  θερινό τμήμα

84
Διδακτικές ώρες
Δευτέρα - Πέμπτη, 18.00 - 21.00 2.07.2018-28.7.2018

10.09.2018-04/10/2018

Διάρκεια 
7 εβδομάδες
EURO

225 Χ 2 δόσεις

Γίνονται οι εγγραφές


Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να σχηματιστεί ένα τμήμα είναι 6 και ο μέγιστος 9. 

 

ГОВОРИ ПО - РУССКИ! 

Ενισχυμένη προετοιμασία για την εξέταση παράγωγης και κατανόησης προφορικού λόγου

 

Επιθυμείτε να μιλάτε Ρωσικά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και άνεση, να αντιλαμβάνεστε με μεγαλύτερη σαφήνεια και να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά; 

Τα συγκεκριμένα σεμινάρια σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την προφορική σας επικοινωνία και και να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση και άνεση στον προφορικό λόγο!

Επίπεδα

Α2 

Κάθε Παρασκευή, 25 Μαΐου -22 Ιουνίου,  16.00 -18.00

Β1 

Κάθε Παρασκευή, 25 Μαΐου -22 Ιουνίου,  16.00 -18.00

 

Κόστος συμμετοχής:  50 ευρώ 

                                                   

Τμήματα σε λειτουργία

Α1 Στοιχειώδες επίπεδο                                                                                                                                                                                                                           

Α1  Ρωσικά Express

16 ώρες/μήνα

64
Διδακτικές ώρες
Κάθε Σάββατο 
10.00 -14.00
24.03.2018 - 14.07.2018 Διάρκεια 
4 μήνες
EURO

135/μήνα

Λειτουργεί 
Α1 Εντατικό τμήμα 100  
Διδακτικές ώρες
Κάθε Δευτέρα + Τετάρτη
16.00 -18.30
12.02.2018 - 9.07.2018 Διάρκεια 
5 μήνες 
 EURO
135/μήνα 
Λειτουργεί 
Α1 Εντατικό τμήμα 100  
Διδακτικές ώρες
Κάθε Τρίτη + Πέμπτη 
19.00 -21.30
13.02.2018 - 10.07.2018 Διάρκεια 
5 μήνες 
 EURO
135/μήνα 
Λειτουργεί 

Α1 Εντατικό τμήμα 180  
Διδακτικές ώρες
Δευτέρα+ Τετάρτη 
11.00 -13.30 
29.11.2017- 3.05.2018 Διάρκεια 
5 μήνες 
 EURO
135/μήνα 
Λειτουργεί 

Α1 Εντατικό τμήμα+

Τουριστική ορολογία

180  
Διδακτικές ώρες
Τρίτη + Πέμπτη
10.00 -14.00
24.10.2017 -27.02.2018

Διάρκεια
4 μήνες
 EURO
225 Χ 2 δόσεις
Λειτουργεί          
 

Α1+Α2  Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες

Δευτέρα+ Τετάρτη
10.00 -12.30

9.10.2017 – 9.07.2018

Διάρκεια
9μήνες

ΕUR
150/μήνα

Λειτουργεί

Α1+Α2 Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες
Δευτέρα+ Τετάρτη
19.00-21.30
 2.10.2017 – 2.07.2018 Διάρκεια
9 μήνες
ΕUR
150/μήνα
Λειτουργεί

Α1+Α2 Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες
Τρίτη + Πέμπτη
19.00 -21.30
3.10.2017 – 3.07.2018 Διάρκεια
9 μήνες
ΕUR
150/μήνα
Λειτουργεί

 

Α1 Κανονικό τμήμα

16 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Κυριακή
11.00 -15.00
22.10.2017 - 6.05.2018 Διάρκεια
6 μήνες
ΕUR
120/μήνα
Λειτουργεί
 

Α1 Κανονικό τμήμα

16 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρε
Δευτέρα- Τετάρτη
16.00 -18.00
30.10.2017 - 07.05.2018 Διάρκεια
6 μήνες
ΕUR
120/μήνα
Λειτουργεί

Α1 Κανονικό τμήμα

16 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Τρίτη +Πέμπτη
18.00 -20.00
10.10.2017 - 12.04.2018 Διάρκεια
6 μήνες
ΕUR
120/μήνα
Λειτουργεί
 

Α1 Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Παρασκευή
18.00 -21.00
13.10.2017-6.06.2018 Διάρκεια
8 μήνες
ΕUR
90 /μήνα
Λειτουργεί

Α1 Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Σάββατο
11.00 – 14.00
7.09.2017–13.06.2018 Διάρκεια
8 μήνες
ΕUR
90 /μήνα
Λειτουργεί

 

Α2 - Βασικό επίπεδο

 Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να σχηματιστεί ένα τμήμα είναι 6 και ο μέγιστος 9.  

Α2+ Β1-1ο μέρος, Eντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες

Δευτέρα + Τετάρτη
10.00 -12.30

9.10.2017 – 9.07.2018 Διάρκεια
9μήνες

ΕUR
150/μήνα

Λειτουργεί

Α2+ Β1-1ο μέρος, Eντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες

Δευτέρα + Πέμπτη
19.00 -21.30

2.10.2017 – 2.07.2018

Διάρκεια
9μήνες

ΕUR
150/μήνα

Λειτουργεί

Α2  Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96 
Διδακτικές ώρες
Παρασκευή
18.00 -21.00

6.10.2017 - 1.06.2018

Διάρκεια
8 μήνες
ΕUR
90/μήνα
Λειτουργεί

Α2  Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα


96 
Διδακτικές ώρες

Σάββατο
11.00 – 13.30

30.09.2017 – 9.06.2018

Διάρκεια
8 μήνες

ΕUR
90/μήνα

Λειτουργεί

Α2  Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

 
96 
Διδακτικές ώρες
Σάββατο
14.00 – 17.00

30.09.2017 – 9.06.2018

Διάρκεια
8 μήνες
ΕUR
90/μήνα
Λειτουργεί

 

Β1 - Προετοιμασία για το Πρώτο Σερτιφικάτ TRKI

 Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να σχηματιστεί ένα τμήμα είναι 6 και ο μέγιστος 9.  

Β1-1+ Β1-2 Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες
Δευτέρα + Τετάρτη
19.00 -21.30
30.10.2017 – 30.07.2018 Διάρκεια
9 μήνες
ΕUR
150/μήνα
Λειτουργεί

Β1-1+ Β1-2  Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες
Δευτέρα + Τετάρτη
16.00 -18.30
 2.10.2017 – 2.07.2018 Διάρκεια
9 μήνες
ΕUR
150/μήνα
Λειτουργεί

Β1-1 Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Σάββατο
14.00 – 17.00
7.10.2017 – 16.06.2018 Διάρκεια
8 μήνες
ΕUR
90 /μήνα
Λειτουργεί

Β1-2  Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Σάββατο
14.00 – 17.00
7.10.2017 – 16.06.2018 Διάρκεια
8 μήνες
ΕUR
90 /μήνα
Λειτουργεί

Β1-2  Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Τετάρτη
18.00 – 21.00

4.10.2017 -23.5.2018 Διάρκεια
8 μήνες
ΕUR
90 /μήνα

Λειτουργεί

 

Β2 - Προετοιμασία για το Δεύτερο Σερτιφικάτ TRKI 2

 Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να σχηματιστεί ένα τμήμα είναι 6 και ο μέγιστος 9.  

Β2-1 Κανονικό τμήμα

16 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Δευτέρα + Τετάρτη
16.00 -18.00
9.10.2017 – 2.07.2018 Διάρκεια
6 μηνες
 EURO
120/μήνα
Λειτουργεί

Β2-1 Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες

Παρασκευή
18.00 -21.00
 6.10.2017 -1.06.2018 Διάρκεια
8 μηνες
 EURO
90/μήνα
Λειτουργεί

Β2-1 Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Σάββατο
14.00 – 17.00
30.09.2018 – 9.06.2018 Διάρκεια
8 μηνες
EURO
90/μήνα
Λειτουργεί
Β2-2 Κανονικό τμήμα
12 ώρες/μήνα
96
Διδακτικές ώρες
 
Σάββατο
11.00 – 14.00
30.09.2018 – 9.06.2018 Διάρκεια
8 μηνες
 EURO
90/μήνα
Λειτουργεί

 

C1 - Προετοιμασία για το Τρίτο Σερτιφικάτ TRKI 3

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να σχηματιστεί ένα τμήμα είναι 6 και ο μέγιστος 9.  

С1 Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180
Διδακτικές ώρες
 
Δευτέρα + Πέμπτη
19.30 -22.00
2.10.2017 – 2.07.2018

Διάρκεια
9 μηνες
 EURO
170/μήνα
Λειτουργεί

 

 

 

Newsletter

Εγγραφή στο newsletter μας.
© 2017 mir.gr. All Rights Reserved. Developed By kwarks.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών μας, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.