ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017-2018

                                                             

Αγαπητοί μαθητές!


Από φέτος θα έχετε τη δυνατότητα  να πιστοποιήσετε τις γνώσεις  σας στα ρωσικά

στο κρατικό πανεπιστήμιο της Μόσχας  Λομονόσωφ δυο φορές το χρόνο:

τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο.

 

 

 Προσφορές  Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου

 Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να σχηματιστεί ένα τμήμα είναι 6 και ο μέγιστος 9.  

             
 

Α+ Τουριστική Ορολογία

Εντατικό τμήμα

24 ώρες/μήνα

100
Διδακτικές ώρες
 
Τρίτη + Πέμπτη
10.00 -14.00
24.10.2017 - 27.02.2018

Διάρκεια
4 μήνες
 EURO
225 Χ 2 δόσεις
 

Α+ Τουριστική Ορολογία

Εντατικό τμήμα

24 ώρες/μήνα

100
Διδακτικές ώρες
 
Τρίτη + Πέμπτη
18.00 -21.00

24.10.2017 - 27.02.2018 Διάρκεια
4 μήνες
EURO
225 Χ 2 δόσεις

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ                                                            ΔΕΊΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α1 Στοιχειώδες επίπεδο

 Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να σχηματιστεί ένα τμήμα είναι 6 και ο μέγιστος 9.  

Α1+Α2  Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες

Δευτέρα+ Τετάρτη
10.00 -12.30

2.10.2017 – 2.07.2018

Διάρκεια
9μήνες

ΕUR
150/μήνα

Α1+Α2 Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες
Τρίτη +Πέμπτη
10.00 -12.30
3.10.2017 – 3.07.2018  Διάρκεια
9 μήνες
 ΕUR
150/μήνα

Α1+Α2 Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες
Δευτέρα+ Τετάρτη
19.00-21.30
 2.10.2017 – 2.07.2018 Διάρκεια
9 μήνες
ΕUR
150/μήνα

Α1+Α2 Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες
Τρίτη + Πέμπτη
19.00 -21.30
3.10.2017 – 3.07.2018 Διάρκεια
9 μήνες
ΕUR
150/μήνα

Α1 Κανονικό τμήμα

16 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Κυριακή
11.00 -15.00
22.10.2017 - 6.05.2018 Διάρκεια
6 μήνες
ΕUR
120/μήνα

Α1 Κανονικό τμήμα

16 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρε
Δευτέρα- Τετάρτη
16.00 -18.00
23.10.2017 - 30.04.2018 Διάρκεια
6 μήνες
ΕUR
120/μήνα

Α1 Κανονικό τμήμα

16 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Τρίτη +Πέμπτη
18.00 -20.00
3.10.2017 - 29.03.2018 Διάρκεια
6 μήνες
ΕUR
120/μήνα

Α1 Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Παρασκευή
18.00 -21.00
6.10.2017-1.06.2018 Διάρκεια
8 μήνες
ΕUR
90 /μήνα

Α1 Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Σάββατο
11.00 – 14.00
30.09.2017–9.06.2018 Διάρκεια
8 μήνες
ΕUR
90 /μήνα

Α1 Τμήμα Συνομιλίας,

1ο μέρος

24

Διδακτικές ώρες

Παρασκευή

16-17.30

21.10.2017 - 2.02.2018 Διάρκεια
4 μήνες
ΕUR
45 /μήνα

 

Α2 - Βασικό επίπεδο

 Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να σχηματιστεί ένα τμήμα είναι 6 και ο μέγιστος 9.  

Α2+ Β1-1ο μέρος, Eντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες

Δευτέρα + Τετάρτη
10.00 -12.30

2.10.2017 – 2.07.2018 Διάρκεια
9μήνες

ΕUR
150/μήνα

Α2+ Β1-1ο μέρος, Eντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες

Δευτέρα + Πέμπτη
19.00 -21.30

2.10.2017 – 2.07.2018

Διάρκεια
9μήνες

ΕUR
150/μήνα

           

Α2  Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96 
Διδακτικές ώρες
Παρασκευή
18.00 -21.00

6.10.2017 - 1.06.2018

Διάρκεια
8 μήνες
ΕUR
90/μήνα

Α2  Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα


96 
Διδακτικές ώρες

Σάββατο
11.00 – 13.30

30.09.2017 – 9.06.2018

Διάρκεια
8 μήνες

ΕUR
90/μήνα

Α2  Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

 
96 
Διδακτικές ώρες
Σάββατο
14.00 – 17.00

30.09.2017 – 9.06.2018

Διάρκεια
8 μήνες
ΕUR
90/μήνα

Α2 Τμήμα Συνομιλίας,

1ο μέρος

24

Διδακτικές ώρες

Παρσκευή

17.30 -19.00

21.10.2017 - 2.02.2018

Διάρκεια
4 μήνες
ΕUR
45 /μήνα

 

Β1 - Προετοιμασία για το Πρώτο Σερτιφικάτ TRKI

 Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να σχηματιστεί ένα τμήμα είναι 6 και ο μέγιστος 9.  

Β1-1+ Β1-2  Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες
 Δευτέρα + Τετάρτη
10.00 -12.30
2.10.2017 – 2.07.2018 Διάρκεια
9 μήνες
ΕUR
150/μήνα

Β1-1+ Β1-2 Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες
Δευτέρα + Τετάρτη
19.00 -21.30
2.10.2017 – 2.07.2018 Διάρκεια
9 μήνες
ΕUR
150/μήνα

Β1-1+ Β1-2  Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180 
Διδακτικές ώρες
Δευτέρα + Τετάρτη
16.00 -18.30
 2.10.2017 – 2.07.2018 Διάρκεια
9 μήνες
ΕUR
150/μήνα

Β1-1 Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Παρασκευή
18.00 -21.00
 6.10.2017 -1.06.2018 Διάρκεια
8 μήνες
ΕUR
90 /μήνα

Β1-1 Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Σάββατο
14.00 – 17.00
30.09.2018 – 9.06.2018 Διάρκεια
8 μήνες
ΕUR
90 /μήνα

Β1-2 Εντατικό τμήμα20 ώρες/μήνα

90

Διδακτικές ώρες

Τρίτη +Πέμπτη
18.00 -20.30
 3.10.2017 - 15.02.2018 Διάρκεια
4,5 μήνες
 ΕUR
150 /μήνα

Β1-2  Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Σάββατο
11.00 – 14.00
30.09.2018 – 9.06.2018 Διάρκεια
8 μήνες
ΕUR
90 /μήνα

Β1-2  Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Τετάρτη
18.00 – 21.00

4.10.2017 -23.5.2018 Διάρκεια
8 μήνες
ΕUR
90 /μήνα

Β1 Τμήμα Συνομιλίας , 1ο μέρος

24

Διδακτικές ώρες

Παρσκευή

19.00- 20.30

21.10.2017 - 2.02.2018 Διάρκεια
4 μήνες
ΕUR
45 /μήνα

 

Β2 - Προετοιμασία για το Δεύτερο Σερτιφικάτ TRKI 2

 Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να σχηματιστεί ένα τμήμα είναι 6 και ο μέγιστος 9.  

Β2 Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180
Διδακτικές ώρες

Τρίτη - Πέμπτη
10.00 -12.30

3.10.2017 – 3.07.2018 Διάρκεια
9 μηνες
EURO
150/μήνα

Β2  Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180
Διδακτικές ώρες

Τρίτη - Πέμπτη
19.00 -21.30

3.10.2017 –3.07.2018 Διάρκεια
9  μηνες
 EURO
150/μήνα

Β2 Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180
Διδακτικές ώρες
Δευτέρα + Τετάρτη
16.00 -18.30
2.10.2017 – 2.07.2018 Διάρκεια
9 μηνες
 EURO
150/μήνα

Β2-1 Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες

Παρασκευή
18.00 -21.00
 6.10.2017 -1.06.2018 Διάρκεια
8 μηνες
 EURO
90/μήνα

Β2-1 Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
Σάββατο
14.00 – 17.00
30.09.2018 – 9.06.2018 Διάρκεια
8 μηνες
EURO
90/μήνα
Β2-2 Κανονικό τμήμα
12 ώρες/μήνα
96
Διδακτικές ώρες
 
Σάββατο
11.00 – 14.00
30.09.2018 – 9.06.2018 Διάρκεια
8 μηνες
 EURO
90/μήνα

 

C1 - Προετοιμασία για το Τρίτο Σερτιφικάτ TRKI 3

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να σχηματιστεί ένα τμήμα είναι 6 και ο μέγιστος 9.  

С1 Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180
Διδακτικές ώρες

Δευτέρα + Τετάρτη
10.00 -12.30

2.10.2017 – 2.07.2018

Διάρκεια
9 μηνες
 EURO
170 /μήνα

С1 Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180
Διδακτικές ώρες
 
Δευτέρα + Τετάρτη
19.00 -21.30
2.10.2017 – 2.07.2018

Διάρκεια
9 μηνες
 EURO
170/μήνα

С1 Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
 
Παρασκευή
18.00 -21.00

6.10.2017 -1.06.2018 Διάρκεια
8 μηνες
EURO
102 /μήνα

 

C2 - Προετοιμασία για το Τέταρτο Σερτιφικάτ TRKI 4

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών για να σχηματιστεί ένα τμήμα είναι 6 και ο μέγιστος 9.   

С2 Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180
Διδακτικές ώρες

Τρίτη +Πέμπτη
10.00 -12.30
2.10.2017 – 2.07.2018

Διάρκεια
9 μηνες
 EURO
190 /μήνα

С2 Εντατικό τμήμα

20 ώρες/μήνα

180
Διδακτικές ώρες
 
Τρίτη +Πέμπτη
18.00 -20.30
2.10.2017 – 2.07.2018

Διάρκεια
9 μηνες
 EURO
190/μήνα

С2 Κανονικό τμήμα

12 ώρες/μήνα

96
Διδακτικές ώρες
 
Παρασκευή
18.00 -21.00

6.10.2017 -1.06.2018 Διάρκεια
8 μηνες
EURO
114 /μήνα

 

Newsletter

Εγγραφή στο newsletter μας.
© 2017 mir.gr. All Rights Reserved. Developed By kwarks.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών μας, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.