Κανονισμοί συμπεριφοράς την ημέρα των εξετάσεων

Η συμμετοχή στις εξετάσεις που οργανώνονται από τo Ινστιτούτο Ρωσικής γλώσσας «ΜιΡ» και τo Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης (SPbU) στην Ελλάδα προϋποθέτει την αποδοχή του παρόντος κανονισμού:
 
i. Τι να κάνετε την ημέρα των γραπτών εξετάσεων πριν από την έναρξή τους
 • Πάρτε μαζί σας στυλό, μολύβι, σβηστήρα, ταυτότητα/διαβατήριο και το δελτίο εξεταζόμενου. Ο υποψήφιος ο οποίος παρουσιάζεται στις εξετάσεις χωρίς ταυτότητα, διαβατήριο ή πιστοποιητικό γεννήσεως δεν μπορεί να συμμετάσχει σ ’αυτές καθώς δεν θα είναι δυνατή η ταυτοπροσωπία.
 • Η είσοδος στα εξεταστικά κέντρα καθ΄όλη τη διάρκεια των εξετάσεωνεπιτρέπεται μόνο στους υποψηφίους. 
 • Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο, σύμφωνα με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1558/17-4-2021), επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapidtest ή PCR test) που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο.
 • Είναι απαραίτητη η τήρηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης covid-19, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους εξεταζόμενους στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ο συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
 • Φροντίστε να βρίσκεστε στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων.
 • Προσέξτε τα σύμβολα σήμανσης του εξεταστικού κέντρου και εντοπίστε την αίθουσά σας. Ο επιτηρητής θα σας ενημερώσει πότε πρέπει να εισέλθετε στην αίθουσα.
 •  Έχετε εύκαιρο το δελτίο εξεταζόμενου και φροντίστε να γνωρίζετε τον αριθμό υποψηφίου σας. Ο αριθμός αυτός υποδηλώνει την αίθουσα και το θρανίο στο οποίο πρέπει να καθίσετε.
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να έχετε μαζί σας ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά μαγνητόφωνα, mp3 players, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές κλπ. μέσα στην αίθουσα εξετάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

ii. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
1. Μόλις μπείτε στην εξεταστική αίθουσα
 • Αν έχετε μαζί σας ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά μαγνητόφωνα, mp3 players, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές θα πρέπει να τις τοποθετήσετε σε συγκεκριμένο μέρος που θα σας υποδείξει το προσωπικό μας εκτός της αίθουσας εξετάσεων πριν αρχίσει το πρώτο κομμάτι της εξέτασης. Θα τα πάρετε πίσω μετά τη λήξη όλων των γραπτών εξετάσεων.
 • Άλλα απαγορευμένα προσωπικά αντικείμενα (όπως βιβλία, τσάντες κλπ.), επίσης πρέπει να τοποθετηθούν στο σημείο που θα σας υποδείξει το προσωπικό μας.
 • Μπορείτε να κρατήσετε ένα μπουκάλι νερό, το οποίο πρέπει όμως να τοποθετήσετε στο δάπεδο, δίπλα στο θρανίο σας, προς αποφυγή ατυχημάτων.
 • Αφότου καθίσετε, ο επιτηρητής θα ζητήσει να δει το διαβατήριο ή την ταυτότητά σας και το δελτίο εξεταζόμενου ώστε να διαπιστώσει ότι είστε πράγματι ο ίδιος ο εξεταζόμενος. Αφού γίνει ο έλεγχος, θα σας ζητηθεί να τοποθετήσετε τα χαρτιά σας δίπλα σας στο πάτωμα.
 • Ο επιτηρητής θα διανείμει τα έντυπα των ερωτήσεων (και σε ορισμένες περιπτώσεις ένα ξεχωριστό φύλλο για τις απαντήσεις ή/και πρόχειρο χαρτί).
 • Εάν το όνομα που αναγράφεται στα έντυπα των ερωτήσεων δεν είναι σωστό, ενημερώστε αμέσως τον επιτηρητή.
 • Ο επιτηρητής θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε έντυπο. Ακούστε τον προσεκτικά και ρωτήστε τον εάν έχετε απορίες σχετικά με τη διαδικασία.
2. Όταν ξεκινήσει η εξέταση
 • Διαβάστε τις οδηγίες στο μπροστινό μέρος του εντύπου των ερωτήσεων (και του φύλλου των απαντήσεων, εάν συντρέχει λόγος).
 • Μην ανοίγετε τα έντυπα των ερωτήσεων προτού σας το ζητήσει ο επιτηρητής.
 • Ο επιτηρητής θα σας ενημερώσει σχετικά με τη χρονική διάρκεια της κάθε ενότητας. Φροντίστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία στον προβλεπόμενο χρόνο διότι δεν θα σας δοθεί επιπλέον χρόνος για να μεταφέρετε τις απαντήσεις σας.
 • Ο επιτηρητής θα σας ενημερώσει σχετικά με το εάν χρειάζεστε μολύβι ή στυλό για να συμπληρώσετε τις απαντήσεις σας σε κάνε ενότητα.
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing): γράφετε εντός των γκρίζων γραμμών στον χώρο που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό στο έντυπο των ερωτήσεων. Αν χρειαστείτε πρόχειρο χαρτί ζητήστε από τον επόπτη ή τον επιτηρητή του εξεταστικού σας κέντρου και θα σας το παρέχουν. Αυτόισχύειμόνογιατο Writing των B2 First (FCE) for Schools, C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), B2 Business Vantage (BEC Vantage), C1 Business Higher (BEC Higher) και TKT (Teaching Knowledge Test). Για όλα τα άλλα επίπεδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα θέματά σας ως πρόχειρο. Προσοχή όμως, θα πρέπει όμως να ολοκληρώσετε το γραπτό σας εντός του χρόνου εξέτασης πάνω στο κατάλληλο απαντητικό φυλλάδιο.
 • Γραπτά με μολύβι ή χαρακτηριστικά σημάδια ή εκφράσεις που αλλοιώνουν το γραπτό, δεν διορθώνονται.
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): Η δοκιμασία διαιρείται σε τέσσερα μέρη και το ηχογραφημένο υλικό στο CD είναι έτοιμο, με όλες τις απαραίτητες παύσεις και οδηγίες προς τους υποψηφίους. Θα ακούσετε κάθε μέρος δύο φορές. Θα σας δοθεί χρόνος ώστε να μεταφέρετε τις απαντήσεις σας και το CD θα σας ενημερώσει πότε τερματίζεται η δοκιμασία.
 • Δεν πρέπει να μιλάτε, να αντιγράφετε από άλλους εξεταζόμενους, να κρατάτε ή να χρησιμοποιείτε μη προβλεπόμενα αντικείμενα (όπως κινητά τηλέφωνα) διότι κινδυνεύετε να αποβληθείτε και να αποκλειστείτε από τις εξετάσεις . 
 • Εάν θέλετε να πάτε στην τουαλέτα, πρέπει να σας συνοδεύσει επιτηρητής για λόγους ασφάλειας. Σε τέτοια περίπτωση, σηκώστε το χέρι σας. Δεν προβλέπεται επιπλέον χρόνος για το διάλειμμα στην τουαλέτα.
 • Ο επιτηρητής θα σας υπενθυμίσει τη λήξη του χρόνου που έχετε στη διάθεσή σας στα δέκα και στα πέντε λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της γραπτής δοκιμασίας.
3. Στο τέλος της εξέτασης
 • Στο τέλος της εξέτασης θα σας ζητηθεί να ακουμπήσετε το στυλό ή το μολύβι σας στο θρανίο.
 • Ο επιτηρητής θα συλλέξει όλα τα έντυπα των ερωτήσεων, τα φύλλα των απαντήσεων και το πρόχειρο χαρτί πριν βγείτε από την αίθουσα. Ενόσω συμβαίνει αυτό, πρέπει να παραμείνετε καθιστοί.
 
iii. Μετά το τέλος της εξέτασης
 • Πριν βγείτε από την αίθουσα, βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει μαζί σας όλα τα προσωπικά σας αντικείμενα.
 • Φροντίστε να κρατήσετε ένα αντίγραφο του δελτίου εξεταζομένου. Εκεί αναγράφονται οι κωδικοί τους οποίους θα χρησιμοποιήσετε για να μάθετε τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας.
 
iv. Αναφορά συμβάντων
Εάν κατά τη διάρκεια τη διεξαγωγής των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων συμβεί κάτι το οποίο επηρεάζει την απόδοσή σας η έχετε τυχόν παράπονα (π.χ. εάν είστε άρρωστοι ή η δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου έχει επηρεαστεί από την ύπαρξη δυνατού θορύβου), πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στον επόπτη/επιτηρητή του κέντρου.
 
v. Τι να κάνετε την ημέρα των προφορικών εξετάσεων
 • Έχετε μαζί σας ταυτότητα/διαβατήριο και δελτίο εξεταζόμενου. Ο υποψήφιος ο οποίος παρουσιάζεται στις εξετάσεις χωρίς ταυτότητα, διαβατήριο ή πιστοποιητικό γεννήσεως με ταυτοπροσωπία, δεν μπορεί να συμμετάσχει σ ’αυτές.
 • Είναι απαραίτητη η τήρηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης covid-19, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους εξεταζόμενους στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ο συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
 • Φροντίστε να βρίσκεστε στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης.
 • Προσέξτε τη σήμανση του εξεταστικού κέντρου και εντοπίστε τον χώρο των προφορικών εξετάσεων.
 • Ο συντονιστής θα ελέγξει την ταυτότητα ή διαβατήριό σας με βάση τον πίνακα προσέλευσης. Μετά τον έλεγχο πρέπει να παραμείνετε στον χώρο των προφορικών εξετάσεων μέχρι τη στιγμή της εξέτασής σας.
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να έχετε μαζί σας ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά μαγνητόφωνα, mp3 players, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές κλπ. μέσα στον χώρο των προφορικών εξετάσεων.
 • Αν έχετε μαζί σας ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά μαγνητόφωνα, mp3 players, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές θα πρέπει να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένο μέρος που θα σας υποδείξει το προσωπικό μας εκτός της αίθουσας εξετάσεων πριν να αρχίσει η προφορική σας εξέταση. Θα τα πάρετε πίσω μετά τη λήξη της εξέτασης.
 •  Όσο περιμένετε να εξεταστείτε, φροντίστε να μην προκαλείτε θορύβους για να μη δυσχεραίνετε την εξέταση των άλλων υποψηφίων.
 • Εάν έχει γίνει ορθογραφικό λάθος στο όνομά σας, ενημερώστε τον συντονιστή, ο οποίος θα φροντίσει για τη διόρθωση.
 • Οι προφορικές εξετάσεις γίνονται με ζεύγη εξεταζόμενων. Ο επιτηρητής ορίζει ποιος από τους υπόλοιπους υποψηφίους θα εξεταστεί μαζί σας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 • Σε περίπτωση απουσίας κάποιων υποψηφίων, τα ζεύγη ανακατατάσσονται ώστε να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις.
 • Θα σας δοθεί ένα ατομικό φύλλο βαθμολογίας. Φροντίστε να μην το διπλώσετε, να μην το τσαλακώσετε και να μη γράψετε τίποτα επάνω του. Δώστε το στον εξεταστή μόλις μπείτε στην αίθουσα της εξέτασης.
 •  Όταν ο αριθμός των εξεταζόμενων δεν είναι άρτιος, οι τελευταίοι από αυτούς συγκροτούν μια ομάδα τριών ατόμων. Δεν μπορεί να γίνει εξέταση με έναν μόνο εξεταζόμενο.
vi. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξετάσεων της SPbGU όσον αφορά στα αποτελέσματα είναι τελεσίδικες. Κατά συνέπεια δεν θα απαντούμε σε αιτήσεις αναθεώρησης των αποτελεσμάτων ή επίδειξης γραπτού, πόσο μάλλον που αυτά ευρίσκονται στο εν λόγω Πανεπιστήμιο.

vii. Φωτογραφίες των υποψηφίων κατά την ημέρα των εξετάσεων
Η λήψη φωτογραφιών των υποψηφίων κατά την ημέρα των εξετάσεων είναι υποχρεωτική για τις εξετάσεις C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE) και Business (BEC): B1 Preliminary, B2 Vantage, C1 Higher. Η λήψη των φωτογραφιών μπορεί να γίνεται την ημέρα είτε των γραπτών είτε των προφορικών εξετάσεων.
 

Newsletter

Εγγραφή στο newsletter μας.
© 2023 mir.gr. All Rights Reserved. Developed By kwarks.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών μας, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.